Den største gave (24-12-2016)

December 28, 2016

Juleaften - Christian Schøler Holmgaard prædiker over Lukas 2,1-14 om den største gave vi får i julen.

00:0000:00

En stemme i ørkenen (18-12-2016)

December 28, 2016

4. søndag i Advent - Elli Kappegaard prædiker over Esajas 52,7-10 og Johannesevangeliet 1,19-28

00:0000:00

Et spørgsmål fra fængslet (11.12.2016)

December 15, 2016

Niels Nymann prædiker ud fra dagens to tekster i Esajas 35 og Matthæus 11:2-10. Dagens ord er "et spørgsmål fra fængslet", hvor Johannes Døberen sidder forladt og fængslet, og nu pludselig er i tvivl om, hvem Jesus er.

00:0000:00

Jeres forløsning nærmer sig (04.12.2016)

December 5, 2016

Christian Holmgaard prædiker 2. søndag i advent under titlen: "Jeres forløsning nærmer sig". Dagens tekster er fra Esajas 11:1-10 og Lukas 21:25-36.

00:0000:00

Når Gud er fjern IV - At nærme sig en fjern Gud (20.11.2016)

November 20, 2016

Fjerde og sidste prædiken over temaet "Når Gud er fjern". Niels Bækgård, som har været en del af Apostelkirkens menighed gennem mange år, runder temaet af med en prædiken om "At nærme sig en fjern Gud" baseret på Jobs Bog, særligt kapitel Job 19: 13,27 og Job 42: 1-10. 

Får vi en forklaring på på lidelsens problem: Hvordan der kan ske onde ting, når Gud er god og almægtig?

Nej, men vi får en forkyndelse som tager udgangspunkt i lidelsens problem.

00:0000:00

Når Gud er fjern III - Din Skaber tager dig til ægte (13.11.2016)

November 17, 2016

Niels Nymann Eriksen prædiker tredje af fire afsnit i prædiketemaet "Når Gud er fjern" med titlen "Din skaber tager dig til ægte". Dagens prædiken tager udgangspunkt i Esajas bog 54:4-10. God fornøjelse.

00:0000:00

Når Gud er fjern II - Fra savn til håb (06.11.2016)

November 7, 2016
Niels Nymann Eriksen fortsætter denne Alle Helgens søndag med andet af fjerde afsnit i Apostelkirkens prædiketema "Når Gud er fjern". Et udsnit af bjergprædikenen, Matt 5:1-12, samt Salme 42 rammesætter dagens talte ord: "Fra sagn til håb". God fornøjelse!
00:0000:00

Når Gud er fjern - Gudsforladt? (23.10.2016)

October 24, 2016
Christian Holmgaard deler den første af fire prædikener under efterårets tema 'Når Gud er fjern", som tager fat om lidelsen, som livet til tider indeholder. Prædikenen tager sit udgangspunkt i Jesu sidste ord fra korset: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

 

Det er den 22. Søndag efter Trinitatis og dagens to tekster er fra 1. Korinterbrev 1:18-31 og Markusevangeliet 15:33-39. Må du blive velsignet af denne prædiken.
00:0000:00

“Hvis I ikke omvender jer…”

October 17, 2016
Dagen prædiken handler om omvendelse. 

Jens Braüner Hansen prædiker over teksterne fra Ez 18,1-4a og Luk 13,1-9. 

Det er den 21. søndag efter Trinitatis. 
00:0000:00

Tilgivelse og Kærlighed (7.8.2016)

October 6, 2016
Lyt til en lille perle fra arkivet om Guds forvandlende kraft, der viser sig hos en middag hos farisæeren Simon. Christian Holmgaard prædikede d. 7. august over temaet: Tilgivelse og kærlighed. Det var 11. søndag efter Trinitatis og ud fra teksterne: Romerbrevet 10:4-13 og Lukasevangeliet 7:36-50. 

 

Tre spørgsmål til eftertanke:
Hvilken person(er) i teksten identificerer du dig bedst med?
Hvorfor kan Jesus tilgive synder?
Hvad betyder Guds tilgivelse for dig i dit liv?
 
00:0000:00