Apostelkirken - prædikener fra kirkerummet

Jordens sult og himlens brød

March 11, 2018

Midfaste søndag prædiker Niels Nymann under titlen Jordens sult og himlens brød.

Læsning er fra 2. Mos 16,11-18 og Joh. 6, 24-37